Hình năm 2014

 

   

14-09-2014

Quý Tỵ gặp các đồng môn K72 và K78 tại Sài gòn

17-08-2014

Chuyến viếng Châu Âu của hai bạn Ngà và Yến (K71) từ Canada.

31-03-2014

Qui Ty & Lien Anh (K72)

28-03-2014

Các bạn K71 chia tay cô Bạch Như Tuyết trước khi cô sang định cư ở Hoa Kỳ, Houston, Texas.

   
23-3-2014 

Các bạn K71 & K73 hợp mặt với Thầy Nguyễn Phước Hậu ở Sài Gòn.

   
11-1-2014    

Thầy Cô Lý Di và các cựu học sinh MDC trong buổi hợp mặt để "đón, tiển" Quí Tỵ từ VN sang thăm con gái là cháu Võ Bình.