Hnh năm 2013

 

May-2013  Nguyn Dung v thầy Nguyễn Phước Hậu trong buổi tiệc x hội do c Bi Nguyt Thu (MDC72) tổ chức để gip trẻ em ngho ở VN.
 10-02-2013  Hnh bạn Đon Ch Hiển ăn Tết Qu Tỵ tại Si Gn