Hình năm 2011

 

   
   

21-11-2011

Hình họp mặt 40 năm kỷ niệm Khóa 1971 tại Sài Gòn

31-10-2011

Hình Tài & Mỹ Hoa họp mặt Thầy Cô và các bạn tại Virginia

01-10-2011

Hình anh Lương Văn Hy tại Pháp với Hiển, chị Dung

06-08-2011

Lễ Thành Hôn cháu chị Lê Thị Ry

02-07-2011

Các bạn đồng môn gặp Thầy Lý Di tại Berlin

28-06-2011

Thầy Lý Di du lịch Na Uy

25-03-2011

Nhóm bạn 7A2 họp mặt ở Orange County, California. Ngày 25-03-2011.

09-02-2011

Hình ảnh tân gia nhà chị Hoàng Yến

09-02-2011

Hình ảnh chợ hoa đường Nguyễn Huệ, năm Tân Mão

08-01-2011

Hình Quí Tỵ du lịch Úc Châu