Gio sư Triết

C BI THỊ MẠNH

Gio sư TRIẾT

Cư ngụ : Si Gn

Thầy BNH NGỌC QU

Gio sư TRIẾT

 

Qua đời tại Việt Nam