Giáo sư Lư Hóa

  Thầy ĐỖ HỮU CỰ

Giáo sư : LƯ HÓA

Cư ngụ Montreal, Gia Nă Đại

 

Thầy BẠCH VĂN ĐỨC

 

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ : 1201 S. Gilbert # 34

Fullerton, CA, 92833 , 

Hoa Kỳ

 

  Cô HÀNG THỊ HẰNG

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ :

 
  Thầy NGUYỄN HỮU HIẾN

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ :

 
 

Thầy TÔN THẤT LƯƠNG

Giáo sư LƯ HÓA

4 B Bến Mễ Cốc
Phường 15, Quận 8
Sàig̣n

Qua đời tại Việt Nam

  Cô NGUYỄN NGỌC MAI

Giáo sư LƯ HÓA & VẠN VẬT

Cư ngụ :

 
  Cô VŨ THỊ MẦU

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ :

 

Thầy VŨ NGỌC NGOẠN

Giáo sư LƯ HÓA

 

12641 Wyant Dr
Garden Grove, CA 92841
Phone: 714-638-8623

 

  Thầy HUỲNH NĂNG PHOA

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ :

 
  Thầy BÙI THỌ ROAN

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ :

 
  Thầy TRỊNH TRUNG SƠN

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ : 6402N. Harrison Ave.,

FRESNO, CA 93711, HOA KỲ

sonchitrinh@att.net

 
Thầy LÊ TÁ

Giáo sư LƯ HÓA

QUÁ CỐ TẠI VIỆTNAM

 
  Thầy NGUYỄN MINH TÂN

Giáo sư TOÁN LƯ HÓA

Cư ngụ :

 

Thầy NGUYỄN TUẤN TÚ

Giáo sư LƯ HÓA

 

Cư ngụ : 5044 Scanlan Place
Santa Clara, CA 95050, Hoa Kỳ
Phone: 408-946-3117

Thầy NGUYỄN TRÍ THÀNH

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ : 9972 Hot Springs Dr.,

Huntington Beach, CA, 92646, Hoa Kỳ

Tel. ( 714 ) 964 2287

  Thầy ĐỖ KHẮC TRÍ

Giáo sư LƯ HÓA

Cư ngụ :

 
 

Cô LƯ THỊ KIÊN TRINH

Giáo sư : TOÁN LƯ HÓA

 

Cư ngụ : 15981 Quartz Ave,

WESTMINSTER CA 92683