Ban Giám Đốc & Hành Chánh

 

  Cô NGUYỄN THỊ THÚY ANH

Văn thư

Cư ngụ : Sài G̣n

  Cô NGUYỄN THỊ HUỲNH ÁNH

Giám Thị

Cư ngụ : Sài G̣n

  Cô TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

Giám Thị

Cư ngụ :

 
  Cô MAI THỊ CƯ

Giám thị

Cư ngụ : Sài G̣n

Thầy LÊ Đ̀NH CHI

Giám Thị

Cư ngụ : Sài G̣n

 

Thầy LƯ DI

Hiệu Trưởng ( 03/69 - 04/75 )

 

15702 Hummingbird Lane
Huntington Beach, CA 92649
Phone:( 714 ) 897 6686
 

dily92649@yahoo.com

Thầy PHẠM NGỌC ĐĨNH

Tổng Giám Thị

QUÁ CỐ tại Việt Nam

 
  Cô DƯƠNG THỊ LIÊN

Pḥng Hành Chánh

Cư ngụ :

 
  Cô TRƯƠNG KIM LONG

Giám Thị

Cư ngụ : Sài G̣n

  Thầy PHẠM PHẤN

Giám Thị

Cư ngụ :

 
  Thầy NGUYỄN QUỐC PHÚC

Giám Học

Cư ngụ :

 
 

Cô NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

Nhân viên Văn Pḥng

Cư ngụ : 2840 Malabar Ave, Apt #4, SANTA CLARA CA 95051,Hoa Kỳ

Phone : 408 246 3916

kimphuong44@hotmail.com

 

Thầy TRẦN THANH QUANG

Giám Học

 

6 Hoàng Văn Thụ
Phường 9, Quận Phú Nhuận
Sàig̣n.
Phone:
011-84-8-844-9559

  Thầy LÊ THANH TÂN

Giám Học

Cư ngụ :

 

Thầy VŨ ĐỨC THỊNH

Hiệu Trưởng ( 08/63-3/69)

 

19 Nguyễn Duy
Phường 3 – Quận B́nh Thạnh
Sàigg̣n

Phone:  841-1126
 

  Cô LAO THỊ NGUYỆT THU

Giám Thị

Cư ngụ :

 
  Thầy NGUYỄN HỮU VĂN

HIỆU TRƯỞNG ( ? - 8/63 )

QUÁ CỐ