Danh sch lớp 12 A2, nin kha 1970-1971

 

Phạm Ngọc Anh

Cư ngụ : Garden Gove, California, Hoa Kỳ

Ngọc Anh  
   

Huỳnh Thị Thanh Dung

Cư ngụ : Si Gn

dungmt@hcm.vnn.vn

 

 
Nguyễn Thị Điệp  
Biện Thị Hiền

Cư ngụ : San Jose,  Hoa Kỳ

hienbien52@yahoo.com

Phan Thị Việt Xun

Cư ngụ : Đức Quốc

vietxuan24@aol.com

 

Phan Thị Việt Xun

Cư ngụ : Đức Quốc

vietxuan24@aol.com

 

Trần Thị Nguyệt

Cư ngụ : Milan, Đại Lợi

hotruong@tin.it

V thị nh Tuyết  
Chị Huỳnh Thị Mẫn

Qu cố

 

Nguyễn Phạm Hồng Mai

( Phạm Thị Mai )

Cư ngụ : Garden Grove, California, Hoa Kỳ

hongmai_n@yahoo.com

Vũ Thị Thanh Mai

Cư ngụ :

 
Đặng Huệ Hoa

Cư ngụ : Lakewood, California, Hoa Kỳ

danghuehoa@namcali.com

Đặng Huệ Hoa

Cư ngụ : Lakewood, California, Hoa Kỳ

danghuehoa@namcali.com

 

Đổng Lin Hoa  
  Nguyễn Thị Hoa

Cư ngụ :141/13 Nguyễn Duy

Phường 14, Quận 8 - SG

 

  Nguyễn Thị Thanh Hồng

Cư ngụ : Sign

 
Kiểm  
  Nguyễn Thị Loan

Cư ngụ : 159/14 Dạ Nam, F3,Q8

Sign - Tel. 850 0449

loanyd@hcm.fpt.vn

 

Luyến  
  Lm Thị Ngọc Mỹ

Cư ngụ : Sign, Việt Nam

58 L Thị Ring, Phường Bến Thnh

Quận 1, Tel. 835 3519

  V Thị Nghim

Cư ngụ : Virginia, Hoa Kỳ

 
  Lương Thị Nhung

Cư ngụ : 19 V Trứ, Quận 8

Sign

Tel. 854 6012

 

  Tố Quyn

Cư ngụ :

 
  Chung Thanh T

Cư ngụ : Nottingham, Anh Quốc

sbxttc@nottingham.ac.uk

Nguyễn Thị Qu Tỵ

Cư ngụ : 16 Đường Hoa Mai, Phường 2

Ph Nhuận, Sign , Tel. 0903 908 386

nguyenthiquity@yahoo.com

 

 

V nh Tuyết  
  Nguyễn Hong Yến

Cư ngụ : 122/7 Trần Đnh Xu,

Quận 1, Sign

Tel. 839 4082

 

  Tưởng Thị t

Cư ngụ : Claremont, California, Hoa Kỳ

 Xun  
Tn ?  
  Đặng Cng Dũng

5860 Wesbury Ave , Montreal, QC Canada
H3W 2W9
Tel. : 514-341-6309

dangvy@videotron.ca

  Trần Văn Khương

Trưởng lớp

Cư ngụ : Orange County, California, Hoa Kỳ

  V Cng Tin

Cư ngụ : 36 Tn Ha, F1, Quận 11

Sign - Tel. 856 4312

gaschanh@saigonnet.vn

 

  Trần Trung Chnh  
  Nguyễn Văn Tng  
  Michael  
  Nguyễn Văn Lợi  
  Trần Thanh Xun  
  Đặng Văn V  
  Linh Lập Phi  
  ( ? ) Điền  
  Tư Ba