Sên biển.

(Hình ảnh trên Net)
Đọc thêm bài viết về Sên Biển.