Tiếng Địa Phương "Bắc-Trung-Nam" và "Kỵ Huý".


Mời các bạn xem bài viết sau đây về tiếng nói 3 miền: Nam, Trung, Bắc Việt Nam.

Tiếng Địa Phương "Bắc-Trung-Nam" và "Kỵ Huý".

(Source: Internet)