12 thực phẩm hàng đầu mà sẽ gây tối đa nguy cơ ung thư.
***********************************

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giớ, lấy đi hàng triệu mạng sống mỗi năm.
Ước lượng khoảng hơn 8 triệu người đã chết vì ung thư chỉ trong năm 2012 -- và số đó sẽ không lấy gì khả quan hơn.
Số lượng nguòi được định bịnh với cái bịnh chết người nầy được kỳ vọng tăng lên 70% trong 20 năm tới.

Bạn sẽ ngạc nhiên để biết rằng 30% của tất cả loại ung thư có thể tránh khỏi.
Chỉ cần áp dung một vài thay đổi trong cách sống để giảm bớt nguy cơ ung thư, với thực phẩm đang là một đóng góp chính.
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 1 trong 10 loại ung thư là có quan hệ đến thức ăn. Trong khi có những thực phẩm mà ngừa được ung thư, cũng có những thực phẩm làm tăng cường nguy cơ ung thư.
Sau đây là một danh sách của 12 loại thực phẩm hàng đầu tạo ra nguy cơ ung thư -- và là những loại mà bạn phải tránh.

(Các bạn có thể xem nguyên văn bài viết bằng tiếng Anh.)

1. Non-organic produce
Những sản phẩm không thiên nhiên (dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hay các loại kích thích tố)


2. Potato snacks
Khoai Tây chiên


3. Microwave popcorn
Bắp rang bằng Microwave


4. Farmed Salmon
Cá Salmon nuôi


5. Canned tomatoes
Cà chua đóng hộp


6. Processed meats
Thịt đã chế biến


7. Pickled, smoked, and heavily salted foods
Những thực phẩm ngâm dấm, hong khói và quá mặn (bỏ nhiều muối)


8. Refined grains
Những loại hạt được tinh chế


9. Soda


10. Red meats
Thịt có màu đỏ


11. Diet food
Thức ăn kiêng


12. Alcohol
Rượu


(Source: http://www.healthydietbase.com/top-12-foods-that-will-maximize-your-cancer-risk/12/)