Paris tổ chức kỷ niệm 100 năm Thế chiến: 1914-2014.

"Các bạn ở Paris và Âu châu,
Pháo bông ngày "cắt tóc phi dê" (quatorze juillet) ở Paris
đẹp nhu dzầy mà các bạn không cho các bạn ở xứ Down under xem thiệt là ích kỷ quá nha.
Vậy thi xứ Down under chơi đẹp gửi qua Paris cho các bạn, được hông?"
Hiển Sydney


Mời các bạn mở link dưới đây để xem pháo bông ở tháp Eiffel, Paris.
Cám ơn anh Bùi Quang Hiền (MDC K72), đã gửi từ Sydney.

http://www.paris.fr/loisirs/multimedia/14-juillet-2014/p10523

KY71