Mời quí Thầy Cô, các anh chị và các bạn xem vài h́nh ảnh được Hồng Mai ghi nhanh trong buổi tiệc Tân Niên MDCR 12-02-2011 tại Nam Cali tối hôm qua.

C̣n nhiều h́nh ảnh của anh Lư Khải Minh, Đăng Nam- Gia Trung...và video của anh Liêu Hoàn Vũ sẽ gửi đến quí vị.

------------------

 

Vui Xuân...pháo nổ...múa lân

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0f14a8503200000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0f6c73d1e500000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0eabdab1fb00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D550/ry%3D400/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e5491f15700000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0f861b50c800000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0ea600f1bf00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

Mùa Xuân áo hoa rực rỡ

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e4e2b70d000000070O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

Huệ Hoa K71-Hồng Mai 71- Thủy Tiên 70-Khánh Minh 70-ThanhKiều70-

Bạch Cúc 70-Nguyệt Vũ-Ngoc Hồng 73-Ngọc Ân 70-Nghê KimChi 70

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e9215708000000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0f58ebd16700000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e0a7570ac00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 Chúc Tết qúi Thầy Cô: Huệ Hoa-Eva-Tăng Ngọc Loan(TX-MDC K77)-Hồng Mai- Liên Anh -Khánh Minh.Mai Anh Việt( Oregan-quay lưng &Thầy Phạm quân Hồng)

Quí Thầy Cô: Thầy Lư Di-Nguyễn Tường Vân-Vũ Ngọc Ngoạn-Cô Doăn Thị Quí- Thầy Nguyễn Văn Vang-Thầy Đỗ Văn Thịnh và Cô

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0faa4ad1bf00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

...Thầy Cô Nguyễn Trí Thành

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0ef85670f600000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

....Thầy Cô Phạm Quân Hồng

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0efbd530ec00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

...Thầy Vũ Ngọc Ngoạn-Cô Doăn Thị Quí- Thầy Nguyễn Văn Vang.

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0efa99703800000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

Nguyễn Lê Quân 69-Nguyễn Văn Phước69&Thanh Kiều - Hồng Mai- Huệ Hoa& Đăng-Nam

 

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0f5921913500000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

 

Trần Thy Thông K71: Năm Mới chúc HM tiền zô như "đậu phọng"!

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e9bb730be00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

 

 "Gang" K71 :

Phan văn Đuôn- ngọc Hồng (72 lạc lối!http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/09.gif)-Huệ Hoa- Hồng Mai- Ngọc Ân (70&71)-Trần Văn Khương (70&71),

Lâm Vĩnh Hiên-Lâm Ngọc Vinh-Phan Thành Hâu-Trần Thy Thông-Đoàn Vĩnh Đức-Vơ văn Quang-Nguyễn Minh Tâm -Ngô Văn Hiệp

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0eb4d2705400000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

 

K70 Trương Thị Bạch Cúc & Nghê Kim Chi (new)

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e558830e600000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

K69-70-71-73

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e9fceb1f500000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0e267ef18100000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

Một khung cửa tranh của nhà hàng Emerald

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a1dc32b3127ccefc0f001e508e00000040O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

(Phan Thành Hâu-Trần Thy Thông- Hồng Mai- Ngô Văn Hiệp....)

 

HM và gia đ́nh Kính chúc  quí Thầy Cô một năm mới an Khang, trường thọ, các anh chị, các bạn & K71 mọi nơi " T́nh đầy Tim, Tiền đầy Túi"!http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/18.gifhttp://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/03.gifhttp://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/09.gif!

 

 HM

 

 

  HongMaihttp://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/40.gif