Họp mặt Đoàn Thanh Trực và Đoàn Chí Hiển,

cùng Thầy Cô và HĐTM của Mạc Đĩnh Chi, Cali 09-08-2010

 

Cuộc gặp gỡ sau 40 năm xa cách đă ghi lại một ấn tượng khó quên trong đời . Bài thơ Đường sau đây nói lên được t́nh cảm dạt dào ấy.

Thầy Nguyễn Phước Hậu đă dịch ra bản Việt Ngữ, xin gởi đến các bạn đồng môn để chúng ta cùng thưởng thức ư tưởng bài thơ Đường

và nét độc đáo mà Thầy Hậu đă phiên dịch.

 

Đoàn Chí Hiển

 

 

 

Đỗ Phủ :Tặng Vệ bát xử sĩ

Nhân sinh bất tương kiến
Động như Sâm dữ Thương
Kim tịch phục hà tịch
Cộng thử đăng chúc quang
Thiếu tráng năng kỷ th́
Mấn phát các dĩ thương
Phỏng cựu bán vi qủy
Kinh hô nhiệt trung trường
Yên tri nhị thập tải
Trùng thượng quân tử đường
Tích biệt quân vị hôn
Nhi nữ hốt thành hàng
Di nhiên kính phụ chấp
Vấn ngă lai hà phương
Vấn đáp năi vị dĩ
Khu nhi la tửu tương
Dạ vũ tiễn xuân cửu
Tân xuy gián hoàng lương
Chủ xưng hội diện nan
Nhất cử lũy thập trường
Thập trường diệc bất túy
Cảm tử cố ư trường
Minh nhật cách sơn nhạc
Thế sự lưỡng mang mang

 

 

Bản dịch của Thầy Nguyễn phước Hậu

 

Cuộc sống người ta chẳng gặp thường

Như hai sao sáng tối Sâm Thương.

Đêm nay trở lại đêm xưa trước

Dưới một ánh đèn rọi bóng chung.

    Thuở trai trẻ có được lâu dài

    Mái tóc hai ta đă bạc phai.

    Hỏi bạn ngày xưa đà mất nửa

    Nghe qua ḷng chực nóng như sôi.

Hai chục năm sau đă thế nào ?

Trở về nhà bạn gặp thăm nhau.

Lúc đi bạn chửa thành gia thất

Nay vợ con ra đứng đón chào.

    Niềm nỡ kính mời bạn của cha

    Hỏi thăm đâu đến bác phương xa.

    Hai bên hỏi đáp hồi qua lại,

    Mấy đứa nhỏ bày tiệc rượu ra.

Đi hái, đêm mưa, nắm hẹ xuân,

Cơm vừa mới thổi lẫn kê vàng.

Chủ thưa khó dịp gần nhau nữa

Phải uống đủ mươi chén rượu mừng.

    Mười chén rượu nào đă đủ cay

    Chỉ v́ căm động bạn mà say.

    Ngày mai non nước ḿnh xa cách

    Man mác việc đời mặc cả hai !

 

 

 

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa849aec490400000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/


K71-12B1 Đoàn Chí Hiển từ Pháp, Lâm Vĩnh Hiên, Đoàn Thành Trực (VN)- 12A2: Hồng Mai- Huệ Hoa.

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa848a86496600000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

Gang 12B1& Hồng Mai 12A2

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa85be82693400000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

12B1 cheer Đoàn Thành Trực

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa852984a8d100000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

Đặng Huệ Hoa 12A2- Chị Trân (Trương Tự Cường) Huỳnh Huệ 12B1- Nguyệt Hồng 12B1- Cô Lư Di ( Tăng Ngọc Hồng K73)

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa85aff429d200000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

Bạn  của chị Hiển - Anh chi Đoàn Chí Hiển- Anh chị Dũng ( bạn chị Hiển)

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa85f02769b600000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

K71-12B1 :Trần Thy Thông & Đoàn Chí Hiển, chai rượu từ Pháp & Nguyệt Hồng 1- Ngọc Hồng

 

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa84d66049ae00000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

Mừng "hai trẻ" năm nay lên 6... tuổi: Phan Thành Hâu và Trần Thy Thông ( Vơ Văn Quang- giữa)

 

\

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa859b6da86100000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

 

 K71 và Thầy Cô  Lư Di.


 

http://im1.shutterfly.com/media/47a0d629b3127ccefa84dcf2c80900000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D720/ry%3D480/

Cả nhà chia tay vui vẻ.

 

 http://im1.shutterfly.com/media/47a0db36b3127ccefa76d10690ab00000030O01QauHDZo4Yg9vPgI/cC/f%3D0/ps%3D50/r%3D0/rx%3D60/ry%3D60/

   HongMaihttp://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/40.gif