Tết về gợi nhớ
 

 


Tết về nhớ qu đi thi
Nhớ thồi xi gấc, nhớ nồi bnh chưng
Nhớ m xửng, nhớ mứt gừng
Nhớ c pho đỏ, muối vừng, cốm xanh
Nhớ thịt mở với dưa hnh
Nhớ đn bnh tt, nhớ khoanh bnh dầy
Nhớ gi thủ, mọc bo ngy
Nhớ chun rượu cc, men say rạt ro
Nhớ tr sen, ướp ngạt ngo
Nhớ mm ngũ quả, mng cầu ngọt gay
Nhớ cam quất, nhớ mai
Nhớ ch hoa bưởi, hoa li ngt hương
Nhớ bnh cam, rn ngo đường
Nhớ từng gia vị, vấn vương sao vừa
Nhớ hạt b với hạt dưa
Nhớ bn thờ cng đn đưa ng B
Nhớ khi mừng tuổi Mẹ Cha
Nhớ bao giấy đỏ, lnh qu đợi mong
Nhớ mi trầm tỏa hương nồng
Nhớ lư hương với đỉnh đồng sng choang
Nhớ tranh cc, trc, mai, lan
Nhớ bng thược dược, nhớ gin thuỷ tin
Nhớ tiếng sc sắc ngoi hin
Nhớ ln vui nhộn, trống chin rộn rng
Nhớ cy nu vẳng khnh vng
Nhớ trng pho nổ rền vang Giao Thừa
Nhớ sng c, cọp, bầu, cua
Nhớ ngy Mồng Một lễ Cha xin xm
Nhớ đi hi lộc đầu năm
Nhớ quần o diện tung tăng yu đời
Nhớ cu đối kết vần thơ
Nhớ nhnh mai nở, vng mơ trữ tnh
Nhớ cnh đo thắm lung linh
Nhớ cỗ bn thiết linh đnh, vui say
Nhớ khi đon tụ sum vầy
Nhớ ơi l nhớ, nhớ ngy, nhớ đm .

Sưu tầm