Nghệ thuật tạc tượng  ( Sculptures )

 

Những hnh sau đy  được Mộng Hiền  v người em ruột ghi nhận trong chuyến du lịch ( Trung Quốc ? ) . Xin gởi đến cc bạn xem một nghệ thuật rất tuyệt mỹ của thế kỷ. Cảm ơn Mộng Hiền rất nhiều đ gp nhiều hnh ảnh để lm phong ph cho Kỷ Yếu.