Chc Tết Đinh Hợi

L Thị Mnh , Kha 1969

 

Nhạc cảnh :

Tết về gợi nhớ

 

Hm nay l mng Một tết Đinh Hợi, xin gởi đến qu Thầy C v cc bạn Mạc Đĩnh Chi thưởng thức một cht hương vị của ngy Tết.
 

L Thị Mnh, Mạc Đĩnh Chi 1969