Gửi chị 2


(Vọng Xun Hnh)

 Tết ny em vẫn cn xa xứ
V ngựa chưa mn gt viễn phương
Nghe Xun du dặt reo trong gi
M ngỡ qu xưa ở cuối đường
Ngy đi nắng sớm vờn trn tc
Ngy về ... o bạc nhuốm t dương
Qu ta giờ chắc tưng bừng lắm
Người ngựa xn xao khắp phố phường
Thược dược, mai đo khơi nỗi nhớ
Pho hồng, dưa đỏ gợi niềm thương
Lăng ng tấp nập người chim bi
Ai cũng cầu mong chuyện ct tường
Chị ơi x hộ em tờ lịch
V thắp gim em mấy nn hương
Mười năm mẹ ha thnh my khi
Ai biết lng ai khc đoạn trường
Cha về với đất từ lu lắm
M bng hnh Người mi vấn vương
Ci đầu nguyện với hồn sng ni
Cho Việt Nam ta mi ph cường
Ngy mai tri đất xoay vng mới
Xun ấm cho đời thi tuyết sương!

Vũ Đnh Trường
cuối năm Bnh Tuất