Xuân 51

 

Một người bạn thân tặng chị Lê Thị Ry

nhân sinh nhật lần thứ 51.
 

 

Happy Birthday ! Happy Birthday !


Em 51 mà tưởng chừng như mười mấy,
Dáng thanh thanh của ngày ấy c̣n đây,
Cười hồn nhiên như thuở đó thơ ngây,
Ôi ! Duyên dáng như ngày c̣n cắp sách.

Em đẹp quá ! Biết lấy ǵ so sánh
Đẹp như hoa, hơn trăng sáng ngày rằm.
51 mà cứ tưởng tuổi 15
Chúc đẹp măi dù tháng năm tàn tạ.

Một người bạn