Viết lên cát

 

Lê Ry sưu tầm

 


 


    Có hai người bạn rất thân cùng bị lạc trên sa mạc. Họ cứ đi măi và đến một thời điểm của cuộc hành tŕnh, họ bắt đầu căi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kềm chế được sự tuyệt vọng, một người đă tát vào mặt người kia cái “bóp” lạnh gáy...Người kia tuy bị đánh đau nhưng không nói ǵ, chỉ viết một ḍng chữ trên cát :
   
“Hôm nay người bạn thân nhất đă tát tôi”.
    Họ lại đi tiếp đếm một ốc đảo có một hồ nước lớn. Người bạn lúc nảy bị đánh v́ vội vàng cuối xuống uống nước nên bị trượt chân ch́m xuống hồ. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Sau mọi sự việc, người bị té lại khắc một ḍng chữ trên phiến đá :
    “Hôm nay người bạn thân nhất đă cứu tôi”.
    Người bạn kia ngạc nhiên hỏi :
  
 “Tại sao khi nảy tôi đánh cậu, cậu viết lên cát, c̣n bây giờ lại khắc trên đá”.
    Người kia mỉm cười đáp :
 
  “Khi người bạn làm ta đau, hăy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. C̣n khi điều tốt lành hăy khắc nó lên đá như khắc thành kỷ niệm trong tim, không ngọn gió nào xoá đi được”.