Về thăm

 

 

Thế no rồi ti cũng về thăm
Mưa qua sng mưa bay m thầm
Nghe ma l chết tan trong đất
Đếm bước thời gian theo thng năm.

Thong đ Xun qua H chớm sang
Giọt sương bung, lệ nhớ giăng hng
Cnh chim viễn xứ bay biền biệt
Gọi cht tnh ln nắng chứa chan.

Thế no rồi ta cũng gặp nhau
Tnh xa nn my tm giăng sầu
Người xa nn vẫn thầm thương nhớ
Bền lng xin giữ mi cho nhau.


Một người bạn

Mộng Hiền sưu tầm