Tru gi cỏ non

 

 

 

Tru gi thch gậm cỏ non

Cỏ cười cỏ hỏi răng cn khng tru ?

Tru rằng : răng rụng đ lu

Cỏ gi kh cứng, nn tru tm cỏ non !

Tru m chứng tỏ cn ngon,

Cỏ đy xin hứa sắc son đợi chờ !

 

Gp nhặt