Thương cảm

Ring tặng hai bạn
Nguyễn Hữu Tưởng v Bi Quang Hiển

 Trời thu mờ sng tinh sương
Một mnh lặng lẽ Bnh Dương đi, về
Li xe tm trạng t m
Một đm thức trắng ti t tm hồn
Cảm thương bạn cũ đồng mn
Mẹ Gi an giấc xn xao ci lng
u Cơ, Ph Thọ đường vng
Tn Bnh nhắm hướng xoay vng bnh xe
Trời hừng sng đường im nghe
Bạn hiền trực chỉ li xe thẳng đường
Ng tư giao lộ bốn đường
Trong cng ngỏ hẻm nh tường bạn đy
Mẹ Hiền lại chọn nh cy
Vĩnh biệt trần gian con ngy ngất lng
Sao ! Mẹ nỡ phụ tấm lng
Một lng knh Mẹ trong lng chng con
Bnh Hưng Ha lạ với con
L nơi Mẹ đời đời trn giấc ngủ
Mừng ! Mẹ đắm say giấc ngủ
Một đời đạo hạnh, chăm tu học đạo
Mừng ! Mẹ thảnh thơi rong dạo
Tin Cảnh, Bồng Lai ngọt ngo đất Phật.

Phạm Đăng Hưng