Thư gửi Thầy Me
 

 Ai về làng cũ hôm nay
Thư này đưa hộ cho thầy mẹ tôi
Con đi mười mấy năm trời
Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương
Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương
Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi !
Thày mẹ ơi ! thày mẹ ơi !
Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư !

Con đi năm ấy tháng tư
Lúa chiêm xấp xỉ trỗ từ tháng ba
Con đi quạnh cửa quạnh nhà
Cha già đập lúa, mẹ già giũ rơm.
Cha dậm gạo, mẹ thổi cơm
Có con con vắng ai làm thay cho
Con dan díu nợ giang hồ
Một mai những tưởng cơ đồ làm nên.

Ai ngờ ngày tháng lưu niên
Đă không gọi chút báo đền dưỡng sinh
Lại mang ân ái vào ḿnh
Cái yêu làm tội làm t́nh cái thân
Bó tay như kẻ hàng thần
Chán chường như lũ tàn quân ĺa thành
Mẹ cha th́ nhớ thương ḿnh
Ḿnh đi thương nhớ người t́nh xa xôi …
Ở thư này thày mẹ ơi!
Nhận cho con lấy vài lời kính thăm
Xin thày mẹ cứ yên tâm
Đừng thương nhớ, một vài năm con về.
Thày ơi, đừng chặt vườn chè
Mẹ ơi, đừng bán cây lê con trồng…
Nhớ thương thày mẹ không cùng
Lạy thày, lạy mẹ thấu ḷng cho con.

Nguyễn Bính


Thu Hà sưu tầm
( Riêng tặng NHT )