Thơ vui ngày Phụ nữ Quốc tế


 

Ngày tám tháng ba
Phụ Nữ chúng ta
Các cô các bà
Ở gần ở xa
Từ trẻ tới già
Đứng lên hát ca
Bài hát con cá
V́ nước quốc gia
Quyền lợi mấy bà
Bấy lâu thua xa
Bây giờ phải la
Đ̣i lại quyền ta
Trút hết phiền hà
Sẳn trớn lấy đà
Nhơng nhẻo một pha
Lên giọng làm Má
Kể cả làm Cha
Việc nước việc nhà
Phải trọng các Bà
Cả việc trong nhà
Mấy bà đề ra
Mấy Ông mới là
Bổn phận bôn ba
Lo hết việc nhà
Nấu cơm chiên cá
Gan rồng phùng chả
Dâng lên vợ nhà
Thỉnh thoảng mua quà
Tặng những bông hoa
Tặng vợ đô la
Cho vợ ăn quà
Không được kêu ca
Đến tối canh ba
C̣n phải xông pha
Bài vở phải trả
Như thế mới là
Biết thương Đàn Bà –
Việt Xuân

Ngày 8 tháng 3
Một ngày thôi nha
Chồng giang tay ra
Làm hết việc nhà
Cho khoẻ các Bà
Mỗi tối canh ba
Bài vở phải trả
Cho “phê” cho “đả”
Thế th́ các Bà
Phải tốn đô la
Mua Viagra
Đó nghe các Bà –
Toro