THƠ MỪNG TÂN GIAKỷ Yếu của chúng ta
Từ ngày sáng lập ra
Đến nay dường như đă
Có ba lần dọn nhà

Đầu tiên ở Web "chùa"
V́ "chùa" nên không vừa
Chật chội, bài bị thừa
Khó vào, đành chào thua

Anh Mười có nhă ư
Đất nhà dư một tí
Mời vô để hủ hỉ
Ở nhờ cũng năn chí

H.T. liền đề nghị
Cất nhà riêng cho Kỷ (Yếu)
Dung, Tài liền đồng ư
Mọi người cười . . . hí . . .hí . . .

Tân Gia được một kỹ (năm)
Kỷ Yếu mất lối đi
Tài, Tưởng lo li b́
Mà nhà chẳng c̣n chi

Từ "nếp" (net) chuyển qua "cơm" (com)
Lại Tân Gia thật xôm
Bỏ "nếp" để ăn "cơm"
"Cơm nhà" cho chắt dạ

Lạy Trời để cảm tạ
Phù hộ Kỷ Yếu ta
Hạn xui đă trôi qua
Nay trên đà phát triển


MỘT THÀNH VIÊN MĐC 71

 


TIẾP THƠ MỪNG TÂN GIA


Góp vài lời thơ ca
Chúc mừng Kỷ yếu ta
Vừa được tái …tái ngộ
Với bạn bè gần xa

Tiện đây có vài lời
Với bạn bè khắp nơi
Có chuyện ǵ mới mới
Góp vào cùng chung vui

Chẳng hạn có người yêu…
Tân lang , tân giai nhân …
Dâu mới , cháu nội mới (sinh)…
Nhà đẹp ,vườn xinh tươi …

Thông báo để mọi người
Chúc tụng và sẻ chia
Để sợi dây thân ái
71 siết chặt măi …


HTĐ