Theo ma

 

( Ring tặng Hồng Lan )


Lng người chẳng hạ chẳng đng
Lng ta hạt nhớ đem trồng đất qun
Cay đời ta mọc mnh n
Ng nghing rồi cũng lm nn bng trn
Lẽ thường nắng tắt mưa tun
Ta khng c bng vẫn cn c ta
Khng cần tri, chẳng cần hoa
Xanh xanh vi chiếc l l c cy
Lộc non chăm cht thng ngy
Vậy rồi...ta thả l bay theo ma !

L Thị Ry sưu tầm, 07-05-2006