Thảnh thơi


Buồn vui mở ngửa bàn tay
Hai đường tâm mệnh cũng dài như nhau.
Hữu Tưởng

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Làm vườn nhiều quá tay chai hết rồi !
Toro

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Ngày tôi QUIT JOB chẳng c̣n bao xa !
Công Chánh

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Con đường t́nh ái vẫn dài thấy mê !
Toro

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Con đường sự nghiệp nó phai dần dần.
Toro

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Con đường tài lộc t́m hoài hổng ra.
Toro

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Con đường t́nh ái chia hai thế này .
Toro

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Thấy DƯỢNG's nó đứng thập tḥ cửa sau
Tội ǵ phải WORK cho nhiều
Một mai nằm xuống DƯỢNG nào hưởng đây !
Công Chánh
 

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay

Xem chừng chưa sạch đi ngay, rửa liền ! Việt Xuân

 

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay

Con đường Bác Sĩ ngày càng thăng hoa . Toro

 

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Đếm xem công việc tháng ngày trôi qua
Nào việc sở, nào việc nhà
Chỉ mong chu tất cho ta nhẹ ḷng.
( Ráng lo chu đáo vợ ta cưng nhiều )
Việt Xuân

Thảnh thơi ta ngửa bàn tay
Đếm từng ngón một ngắn dài ra sao ?
Ngón cái : là việc trồng rau
Ngón trỏ : cắt cỏ đắng sau sân nhà.
Ngón giữa : trồng mấy luống hoa
Áp út : tưới nước cho cà đơm bông.
Ngón út : trồng mấy bụi hồng
Vào nhà thấy vợ trong pḥng xem Asia ! ( Nhật Trường ASIA )
Toro