Chi tiết việc phúng điếu thân mẫu

anh Vơ Công Tiễn

 


Sài G̣n, ngày 05 tháng 07 năm 2006

Anh Tài và các bạn thân,

1- Trưa nay, tôi có gặp anh Đoàn Chí Hiển và sau đó có nói chuyện một chút bằng điện thoại với chị Dung về việc đi phúng điếu thân mẫu của anh Vơ Công Tiễn. V́ anh Hiển và chị Dung bận việc gia đ́nh nên tôi đă thay mặt các bạn đến phúng viếng .

2- Thay mặt các bạn tôi đă đến phúng điếu với một tràng hoa vải mang hàng chữ NHÓM BẠN CỰU HỌC SINH TH.MĐC 64-71 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng một số tiền là 500.000$ ( năm trăm ngàn đồng ) vào lúc 18 giờ 00 . Lúc đó gia đ́nh đang làm lễ cầu kinh và cúng cơm . Tôi chờ đến khoảng gần 19 giờ th́ vào làm lễ trước linh cửu.

3- Bạn Tiễn xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn .

4- Trước đây, tôi c̣n giữ của các anh chi số tiền là : 50 USD + 57.000 VND => 857.000 VND.
Tôi đă chi :
Tràng hoa : 150.000 VND
Tiền phúng điếu : 500.000 VND
=> 650.000VND
C̣n dư lại : 207.000 VND

5- Trong buổi trưa nay, anh Hiển c̣n đưa cho tôi giữ thêm 50USD của các anh chị . Do đó, hiện tôi đang giữ tổng số tiền là : 50USD + 207.000VND ( Năm mươi đô la Mỹ và hai trăm lẻ bảy ngàn đồng Việt Nam )

Thân chào tất cả anh chị .

Nguyễn Hữu Dương