Mong


 

Nhớ mong th́ thiệt nhớ mong,
Mong người thấu hiểu nỗi ḷng của
“qua”
Nhớ ai, ai nhớ t́nh
ta...
Dù xa vẫn nhớ,dù gần vẫn
mong
Mong mau chấm hết nhớ
mong
Một khi nằm xuống...cười kh́ thỏa
mong./. Hiền Biện

Qua rồi năm tháng chờ
mong
Bây giờ đă thấy bóng hồng bước
qua
Tiện đây xin nhắn người
ta
Vắng bóng lâu quá, cả nhà ( K71 ) nhớ
mong
Nàng về bè bạn cứ
mong
Khi nàng xuất hiện, trong ḷng vẫn
mong... Toro

Nghiêng ḿnh đáp lễ Thầy Lang,
Mong ngày hội ngộ, nghe chàng thở than...
Rằng bao hoàn cảnh cách ngang,
Gặp nhau trên mạng, tuyệt vời lắm thay !
Hiền Biện

Rằng mong th́ thật là mong,
Không mong sao lại hết ḷng làm thơ !
Đọc thơ càng nhớ ngẩn ngơ
Nhớ ai ai nhớ... làm thơ giải sầu !!
Tài Trương