Lô Sơn Yên Tỏa

 

 

Dung và các bạn thân,
Dung ơi, Việt Xuân cũng thấy ở IKEA có nhiều đồ gốm Việt Nam để trang trí trong nhà, ngoài vườn. Nhưng nghe Hồng Lan nói ở B́nh Dương có những con heo đất bự bằng cái…h́nh Việt Xuân đố th́ thấy lạ lạ nên hỏi Hồng Lan vậy mà.
Đọc tin Ḥn Phụ Tử ở Hà Tiên đă xụp rớt xuống biển mất một Ḥn Phụ, chỉ c̣n Ḥn Tử đứng chơ vơ, thấy tiếc và buồn quá ! Tiếc cho một cảnh đẹp và buồn cho Ḥn Tử giờ đây bị mồ côi ! Việt Xuân cũng thấy tiếc dự định lần sau về Việt Nam sẽ đi miền Tây, các tỉnh Hà Tiên, Châu Đốc…Nhưng bây giờ có về Hà Tiên th́ sẽ không c̣n thấy Ḥn Ph ụ Tử như xưa nữa !
Thân
Việt Xuân

 

Hôm nay Việt Xuân gợi nhớ trong tôi bài Lô Sơn Yên Tỏa như sau:


Lô sơn yên tỏa Chiết Giang kiều
Vị Đáo sanh b́nh hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô sơn yên tỏa Chiết Giang kiều

Xin tạm dịch:

Núi Lô có mây tỏa cầu Chiết Giang
Một đời người mà chưa đến đó th́ ân hận khó mà nguôi
Đến rồi quay về nào có ǵ lạ
Núi Lô có mây tỏa cầu Chiết Giang.

Trung Minh Lư