Lời chc đầu Năm

 Tham lam một lc tỏ by,
Mong nhiều bạn hữu, ước mơ toại thnh.


Thương anh Ti Mỹ Hoa nhiều lắm,
Yu bạn yu b, lời thư thắm
Qu nghĩa qu tnh, đậm tri tim
Trọng Thầy, qu vợ, mến tha nhn,
Cạn dng do đếm, nợ n tnh...
Lời chc chn thnh, mi mi su...
 

Hiền Biện

 Lại bắt anh Ti phải diễn Nm ?
Lm chm mấy dấu, Hiền rng học..
Học hoi học hủy, chả biết đu !
Bao lu im lặng l thế đ..
Chẳng bỏ cng ai ni l vng !
Bi giờ by tỏ thnh nn bạc..
Nn bạc ny c phải bạt tai ?
Bữa nay, bc Hu hơi bị huởn,
Một tiếng đồng hồ đọc chữa ra...
Hiền Biện

 

 

Quần quật cả giờ m cha ra !
Bỏ hết vic cng ln vic nh,
M mẩm từ trn...lần xuống dưới...
Mất hết cả giờ cha chịu ra !!!

Thi th xin nhắn với nguời ta,
Khi viết th xin viết như l:
+ (ư, ơ), ` (huyền), ' (sc),. (nặng),? (hỏi), ~ (ng).
Đừng để ai kia m... hổng ra!!!

Phan Thnh Hu