Đọc thư bạn cũ

 

Tặng T...

 

Anh sống lại thời ḿnh hai mươi tuổi
Thời ước mơ gió thổi lộng chân trời
Khát vọng lớn dào lên ôm trái đất
Thời chỉ muốn trải ḷng ra chân thật
Thời rối ḷng chỉ v́ ánh mắt
Như trong mơ sóng sánh rượu say người
Cuộc đời trai yêu dấu của ta ơi !

Rồi như thế bước khôn dồn bước dại
Đến hôm nay sao bỗng muốn quay về
Sống trở lại những ngày mơ mộng ấy,
Trong ánh nh́n như có nắng ban mai.


Mai Quốc Liên

Lê Thị Ry, sưu tầm .