Cửa nh em

 

 

 

 


C nhiều khi gục đầu bn KeyBoard
Anh v tnh nhấn Shift viết tn em
Anh yu em m em chẳng Open
Mở cửa tri tim v Save anh vo đ
Cửa nh em, mẹ đ gi Password
Anh sut rch quần v cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bng hong quay xe BackSpace
Ngoi nhn em m chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mnh ni chuyện
C nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng v em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ l Hacker ngho
Cn hắn c @ v Esc
Em thch hắn lm lng anh Space
Bước thẫn thờ chm xuống vực PageDown
Em vội bước ra đi qun Logoff,
Chẳng một lời d chỉ tiếng Standby.
Em qun hết kỷ niệm xưa đ Add
Quẳng tnh anh vo khoảng trống Recyclebin.
Anh vẫn đợi trn nền xanh Desktop,
Bng em vừa Refresh hồn anh.
Từng c Click em đi vo nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ght qu, muốn Clean đi tất cả,
Nhưng phải lm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mnh sẽ một lần Full Format ..
Em đ change .. Password cũ cn đu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lc Error.
Nhưng em hỡi lm sao anh c thể ..
Khi Soft anh dng... đ hết Free Trial !
Hnh bng em vẫn mi Default ..
 

Huỳnh Quốc Tuấn sưu tầm