Chữ...tnh !

 

 

 

 


Tnh khng mai mối giới thiệu trước l tnh hnh.
Tnh lm quen qua mạng được gọi l tnh bo.
Yu đến lần thứ tư được gọi l tnh tứ.
Yu đến lần thứ bảy gọi l thất tnh.
Yu một lc nhiều người gọi l trữ tnh.
ược chấp nhận yu gọi l dz! tnh
Yu v kết hn với người nước ngoi gọi l ngoại tnh.
Yu v kết hn với người trong nước gọi l nội tnh.
Tiền để đưa người yu đi chơi gọi l bạc tnh.
Trong tnh yu lun lun chi li xt nt tiết kiệm gọi l tnh tnh.
Tnh đ đi vo qu khứ gọi l cố tnh.
Tnh ngoi hn th gọi l tnh phụ.
ang yu m người yu chết gọi l tnh tang.
Hai b vợ cng dng chung một ng chồng gọi l chung tnh.
au ốm thất thểu v yu gọi l tnh cảm.
Yu từ thời đi học gọi l tnh trường.
Tnh m c ngắt vo bắp vế: Tnh i
Gặp Tnh m dữ như cọp Khnh Ha, ghen như sư tử H Đng: Tnh bo
Tnh m chia ra lm sng, chiều, tối: Tnh ca
Tnh ở trn ghe, trn xuồng: Tnh b (bạn)
Tnh m dắt nhau ln ni, ra biển xem my tri, nước chảy: Tnh cảnh
Tnh m vấn x rng như Kampuchea: Tnh chăn (gối)
C người yu m bị hối cưới d chưa c nắm tay: Tnh dục
Gặp người yu chỉ biết cười mm chi cọp: Tnh duyn
Yu từ cổ trở ln: Tnh đầu
Tối ngy cải lộn với vợ: Tnh l
Rnh qa, đi rnh chồng để đnh ghen: Tnh nghi
Thm c người yu qa, vo nh thờ, vo cha cầu xin "cho con gặp được người con yu": Tnh nguyện
Mua ci bnh bao về chỉ ăn ruột, bỏ vỏ: Tnh nhn
Đi học m m thầy dạy History: Tnh sử
Yu Mỹ đen: Tnh thm
Đến nh hng lần no cũng gọi mn ruột heo chin dzn: Tnh trường
Ngy no cũng đứng chầu ở trước Gia Long, Trưng Vương, Regina Pacis, Marie Curie..., cũng gọi l: Tnh trường
M viết chữ Tu: Tnh tự
M Gina Lolo Brigida, Dalida v gi Italiennes: Tnh
Hết chỗ hẹn đo, dắt v nghĩa địa: Tnh Yu
Vũ Thnh An m gi: Tnh khng (clear sky)
.... Khng chịu lm việc, viết tm xm, tm meanings về Chữ Tnh: Tnh nghĩa!
Tới đy hết , chịu thua, rt lui: Tnh cờ (trắng).

Đon Ch Hiển sưu tầm