CHC MỪNG

Bạn NGUYỄN VĂN ĐƯỢC


Nhận được tin vui :

Bạn Nguyễn Văn Được, 12B2, Kha 1971 cng với B X

sẽ ln đường đi  đon tụ cng với gia đnh của Trưởng Nữ

tại miền Đng Hoa Kỳ vo ngy Thứ Ba 27-06-2006.

Thay mặt một số bạn b K71 chng ti xin chia vui cng với hai bạn.

Mến chc hai bạn được nhiều vui vẻ, may mắn, thnh cng 

v sớm hội nhập vo x hội mới.

Kỷ Yếu K71

 

Bạn Nguyễn Văn Được

 

Bạn Nguyễn Văn Được , B X v con trai t, Sign thng 6-2006.

 

Ghi ch : Được biết gia đnh của người Con Gi thứ v cậu con trai t

của Bạn Nguyễn Văn Được hy vọng sẽ được đon tụ cng với Cha Mẹ trong tương lai.