Câu đối đầu Năm

 

Nguyễn Hữu Tưởng

 

 

 

Mài ngời sắc thắm vàng cờ bảo quốc.
Tết tha phương hương độ đức thư hùng.

Pháo xả thân tô đỏ đạo tầm tông.
Xuân khách địa nến khai tâm thủ túc

 Cái vế đầu ca tụng anh hùng liệt nữ dân tộc. Vế thứ hai nhắc nhở và kêu gọi bảo tn văn hóa và t́nh anh em của người Việt Nam.
Các bạn nào giỏi về câu đối có thể đề nghị là một câu khác để tán dương tinh thần Mạc Đĩnh Chi thử xem
.