Cu đối

 

 

 


Cu 1 : Năm Khuyển vừa khuyn vừa hỏi
Xin đối : C Hướng c hương c sắc


Cu 2 : Hoa đo cho sắc mừng năm Ch
Xin đối : Năm mới cu nặng thấy b Cụ

 

Một tc giả v danh
 Bi 1 :

 

Thu

Thơ viết vi vần định gởi nhau
Nhưng Thu mang lại ngổn ngang sầu .
Thi hẹn ma sang ta hy gởi
để cn c cớ nhớ thương lu .


Bi đối 1 :


Đng


Thư viết vi hng định gởi ngay
Chiều đng trời lạnh chn men say
Thi hẹn ma sau ta viết tiếp
để cn c cớ nhớ thương hoi.

 

Thầy Nguyễn Phước Hậu
 


 

Cu đối :

 

Con rồng, con cua         đối li        Con ra, con cong.

Con c, con d              đối li        Con dế, con cu.

Con sấu, con d             đối li       Con dế, con su.

 

Trương Văn Ti sưu tầm