Bỏ cuộc chơi

( Tặng linh hồn Lê Bảo Phúc & em gái Kim Hoàn)

 


 


Phúc buồn Phúc bỏ cuộc chơi
Hoàn buồn Hoàn khóc khơi khơi một ḿnh

Sao đi lặng lẽ Phúc ơi !
Sao c̣n có dịp nói chơi cười đùa ?
Nhớ khi các bạn vè hùa
Bảo rằng hai đứa lên Chùa cầu duyên

Vậy thôi không kịp hàn huyên
Vậy thôi không nợ không duyên, cũng đành !
Tiếc rằng xa cách ngút ngàn
Nên ta không thể tiễn chàng ra đi
Chàng đi vào cơi vô vi
Ta chừ ở lại hỏi đời là chi ?
Là chi mà lắm sầu bi,
Nay đi mai ở chia ly khóc cười !

Văn thị Vô Thường
( 24/8/06)

 

GHI CHÚ : Văn Thị Vô Thường là bút hiệu khác của Hồng Lan MĐC, K76 .

Bài thơ được sáng tác để tặng người em gái Kim Hoàn, có người bạn vừa đột ngột từ trần, hơn một ngày sau mới có người biết. Câu chuyện thương tâm và đầy nước mắt này vừa xảy ra cũng tại Đức Quốc.