Bao năm xa cách

 

Bao năm xa cách phương trời

Ḷng luôn mong ngóng một ngày gặp nhau.

Tin vừa về đến quê nhà

Vội vàng sắm sửa nhanh ra phi trường

Bao người nhốn nháo bên đường

Anh tôi đâu , giữa biển người lao xao

( Bóng h́nh ghi khắc trong đầu

Anh tôi cao lớn kiêu hùng năm xưa

Ḷng thương nhớ mấy cho vừa ! )

Ḱa ḱa ánh mắt , nụ cười thân quen

H́nh hài đó , dáng dấp xưa

Nhưng nay tóc đă hoa râm bạc màu

Biết bao ch́m nổi biển dâu

Ngày nay gặp lại thấy đau kiếp người !

Em giờ cũng chớm bạc đầu,

Lạ ǵ người cũ sắc màu tàn phai.

Anh em ḿnh ngắm nhau hoài,

Bao năm gặp lại , cả hai ngỡ ngàng !

 

                         Một thành viên K71