9 Đặc điểm của người Việt Nam

 


Các bạn ở trong nước và cả ở nước ngoài xét laị xem ḿnh có những “cố tật” như trong nhận xét Viện Nghiên Cứu xă hội Hoa Kỳ sau đây không ?
Người ta vẫn nói “ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” . Nay h́nh như người biết ta nhiều hơn ta biết người . Người Việt Nam ḿnh phải sửa đổi những “thói hư tật xấu” cách nào đây khi hội nhập vào thương trường quốc tế , để khỏi phải là một dân tộc suốt đời đi làm thuê .
Viện nghiên cứu xă hội Hoa Kỳ vừa đưa ra 9 đặc điểm của người Việt Nam, nhằm phục vụ cho doanh nhân Hoa Kỳ sang làm ăn tại Việt Nam. Đó là:
1. Cần cù lao động, song dễ thỏa măn nên thường xuất hiện tâm lư hưởng thụ và đ̣i hỏi dẫn đến không chịu làm việc .
2. Thông minh sáng tạo song chỉ có tính chất đối phó , nên thiếu tầm tư duy dài hạn và chủ động trong công việc .
3. Khéo léo nhưng không chịu tư duy đến cùng .
4. Suy nghĩ vừa thực tế và vừa mơ mộng, song lại không có ư thức nâng suy nghĩ đó thành lư luận để áp dụng.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu kiến thức mới nhanh, nhưng động cơ học tập không phải v́ mục đích tự thân phát triển nên ít khi chịu học đến đầu đến đuôi, dẫn đến kiến thức có được không có hệ thống, không cơ bản.
6. Có tính hiếu khách nhưng không lâu bền .
7. Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái song hầu như chỉ trong hoàn cảnh khó khăn, bần hàn. Trong điều kiện sống tốt hơn , tinh thần này ít khi xuất hiện .
8. Yêu ḥa b́nh khi suy nghĩ cho đại cục, song lại có tính hiếu thắng khi giải quyết mang tính chất giữa hai cá nhân với nhau.
9. Thích tự lập nhưng thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh tập thể ( cùng 1 việc, nếu 1 người làm th́ tốt, 3 người cùng làm th́ kém, và nhiều người cùng làm th́ hỏng).