Xun 50

 

50 tuổi bụi đường vương mi tc,
Thời thanh xun pht chốc khỏi tầm tay
Tc my đen ng nh cũng như ngy
T o trắng nhẹ bay bay trong nắng.

Nhớ năm xưa xun th như trăng sng
Tc my bung trn vầng trn thơ ngy
i ! Đẹp sao với vc dng gầy gầy
Thong thả bước trong sn trường đầy nắng ấm !

Kỷ Yếu thn tặng,