Vào Xuân

                       (Diển thơ lời của Bà Xă tôi)

              Xuân đă đến rồi anh thấy không?

              Hoa Lan, hoa Cúc với hoa Hồng…

              Sẽ cùng khoe sắc trong nắng ấm.

              Anh ơi! làm đất để trồng bông.

 

                                   Phan Thành Hâu

 

 

                      Mẫn cảm

 

Bài thơ thông cảm và tặng cho những người bị dị ứng phấn hoa mùa Xuân
 

Khắp nơi muôn hoa bùng cánh nở,

Phấn hoa theo gió rắc muôn phương.

Làm khổ bao người già với trẻ.

Cứ măi sục sùi biết chi Xuân!

 

Ách x́ liên tục vài chục cái,

Nước mắt đầm đ́a tưởng khóc ai,

Niêm mạc ngứa rần không găi được,

Mắt mũi bơ phờ thật thảm thương.

 

Cứ ngỡ người ta buồn tủi phận,

Đâu rằng mẫn cảm cỏ hoa xuân

Ai vui phơi phới mừng Xuân tới.

Tội người mẫn cảm khổ th́ thôi.

   

                             Việt Xuân

 

               Tội người mẫn cảm, khổ th́ thôi,

               Bởi phấn hoa Xuân bay khắp trời.

               Hắc x́ từ sáng cho đến tối.

               Bác sĩ kê toa mơi tay thôi!

 

                                    Phan Thành Hâu