Trong Ma Tạ ơnMột ln my mỏng lưng trời
Tạ ơn vạt nắng thương đời c nhau.
Chiều nương hoa rụng bn cầu
Tạ ơn lối nước đưa vo vườn thơ
Ma đng bn cửa trng chờ
Tạ ơn lời hẹn bao giờ yu anh ?

Thanksgiving 2005,

Nguyễn Hữu Tưởng