Vĩnh biệt Nhật Trường

 

Nhạc sĩ tài danh Trần Thiện Thanh

Anh đă qua đời! Vĩnh biệt Anh!

Hiến cả cuộc đời cho âm nhạc

Gửi trọn tâm t́nh đến Quân Nhân

Ḍng nhạc êm đềm c̣n d́u dặt

Bài ca t́nh tứ măi vang ngân

Anh có chết không? Anh không chết

Người đời nhớ măi Trần Thiện Thanh

            

                               Phan Thành Hâu

 

(Xin bấm vào đây để  nghe bản nhạc  "Biết nói ǵ đây" do Nhật Trường ca.) 

 

         *  Mùa Đông của anh (Nhật Trường & Hương Lan)                       * Tuyết Trắng (Cố ca sĩ Sĩ Phú)

    

         *  Đám cưới đầu Xuân (Nhật Trường)*                                         *  Gặp nhau làm ngơ (Nhật Trường)

 

         *  Vết đạn thù trên tường vôi trắng (Ngọc Minh)                            *  Mười sáu trăng tṛn ( Nhật Trường)

 

         *  Chuyện t́nh Mộng Thường (Hương Lan)                                    *  Không bao giờ ngăn cách (Nhật Trường)