Lời kêu gọi: Hăy gửi tiền vào quỹ MDC71

 

- Tiền có thể mua được một căn nhà, nhưng không mua được một gia đ́nh.

- Tiền có thể mua được một chiếc giường, nhưng không mua được một giấc ngũ.

- Tiền có thể mua được cái đồng hồ, nhưng không mua được thời gian.

- Tiền có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức.

- Tiền có thể mua được một địa vị, nhưng không mua được sự kính trọng

- Tiền có thể mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe.

- Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được cuộc sống.

- Tiền có thể mua được sex, nhưng không mua được t́nh yêu.

 

Lời nhắn của Thu Hà: Như các bạn thấy, tiền không phải là tất cả và nó thường gây ra đau đớn và khổ sở.

Vậy hăy gửi tất cả tiền bạn có vào Quỹ MDC-71. Anh Hâu, anh Tài và Chị Dung sẽ chịu đựng mọi đau đớn, khổ sở, bất hạnh giùm cho các bạn.

LƯU Ư: Quỹ chỉ nhận gửi vào bằng tiền mặt ( hay c̣n gọi là "tiền tươi").

 

Thu Hà (sưu tầm và viết thêm)

 

Lời nhắn của Ban điều hành Quỹ MDC-71: Ngoài "tiền tươi". Chúng tôi c̣n nhận vàng và hột xoàn.

(Checks, money orders and credit cards are not accepted).