Sạn đạo

 

 

Sạn đạo
Tưởng lối thiên đường thư thả bước
Ai ngờ sạn đạo lắm gian truân
Thôi em gồng gánh lê cho tới
Ta kiếp bơ vơ giọt bụi buồnĐam mê
Ta chịu Eva với Adam
Trái cấm chia nhau tỏ nỗi ḷng
Một kiếp đam mê nơi hạ giới
Hơn t́nh hờ hững chốn Thiên cung.Thiên đường chật chỗ
Nếu Địa Ngục Môn luôn khóa chặt
Bao người hoàn tục bỏ đường tu
Thiên Đường trải chiếu hoa chờ sẵn
Trên dưới chất đầy, đâu chỗ ta ?Vườn Địa Đàng
Em rủ tôi đi lễ nguyện cầu
Địa đàng vườn ấy măi bên nhau
Tôi e nước Chúa nghiêm ḿnh quá
Chẳng được em mời táo nữa đâu !T́m về động cũ
Thiên Đường, khung cửa nhỏ
Lại khép nữa, sao qua ?
Thôi t́m về động cũ,
Em rộng ḷng đón ta.

Việt Xuân sưu tầm