Cuối năm nhớ Mộng Hiền


 ( Thân tặng các bạn lớp 12B2 MĐC 71)


 
Gặp nhau vào cuối năm,
Hiền từ Đà Lạt xuống
Má đỏ hây hây hồng
Đầu quân nhà họ Mạc .
 
Từ đó ḿnh thân nhau
Quán nước, hành lang trường …
Vào những giờ được nghỉ
Nhiều kỷ niệm c̣n vương
 
V́ c̣n là lính mới
Đào , Hà thường giúp đỡ
Tuấn, Tưởng hay hỏi han
Cô bạn thân nhút nhát
( Học giỏi mà lệ rơi
Khi thầy Hải truy bài )
 
Rời trường Mạc ra đi
Mỗi đứa một đại học
Nhưng cuối năm vẫn nhớ
T́m cho gặp được nhau
 
Rồi sau đó chia tay
Một biển trời xa cách
Đến cuối năm vẫn nhớ
T́m bạn cũ tâm t́nh !
 
Đi nửa đường chợt tỉnh
Bạn đi rồi c̣n đâu
Ṿng xe về ngơ ngẩn
Môi cười mà âu sầu
 
Sau cũng t́m được nhau
Qua địa chỉ email
Ḿnh chuyện tṛ rôm rả
Thân như tự thuở nào
 
Nhưng không như thuở nào
Tay có nắm được đâu
Xa ngh́n trùng biển nhớ
Mong ngày về thăm nhau
 
Cũng trôi theo cơm áo
Như mọi người thế gian
Nhưng cuối năm lại nhớ
Bạn cũ ở phương trời
 
Sắp Tết rồi Hiền ơi !
Mỗi đứa vẫn một nơi
Cali nḥa sương trắng
Có nhớ bạn không Hiền ?
 
Thu Hà