Ma xun đ về

 

Cch đy đng 36 năm, đ ba ma xun Con G.

C hai người bạn trong chng ta gi từ Họ Mạc để ln đường lm du họ Trương.

Chắc cc bạn khng qun, đ l OANH v HY.

Ma xun năm đ OANH đ c lời chc Tết đến chng ta, những người cn ở lại trường Mạc.

Qu khứ chỉ cn vi nt trong tr nhớ cuả mnh, thay lời chc Tết cc bạn.

Nếu khng đng nguyn như bạn đ viết th thng cảm cho mnh Oanh nh.

 

 

Chc Tết

 

Ta đy hổ mnh thin lậu , dại tr sơ th.

Trước bệ Long đứng snh hm hm.

Trng tết đến hiến một chương nham nhở.

 

Từ mnh Rồng trực chỉ ra đi.

Bỏ vũ lộ đứng hai hng ngơ ngc

Ta đau xt nhn cc khanh ci ct.

 

Lệ đi hng khi cất bước vu qui.

Nhưng nay mừng trời ph Ptrus.

Đất trợ Đĩnh Chi.

 

Để cn anh, cn ti, cn đủ mặt bọn mi.

Miễn nghĩ đến năm tới.

 

Một lạy ny gọi l để sơ cua.

Kẻo ...m thi ...

Mnh ni chuyện xun về.

 

CHC BẠN HƯỞNG TẾT CON G THẬT ĐẸP

 

Phạm Đnh Trung