Một cht cho vui...

 

Gi bn kia biển gi về,

Mt vng lưng vng nh qu xứ mnh.

Em nằm nhắm mắt lm thinh,

Thấy thương mấy cụm lục bnh tri xui.

Thấy buồn một cht cho vui,

Thấy bn kia biển c người ght gh...

 

                             Nguyễn Hữu Tưởng

 

         *  Đy l mấy cu thơ "Cậu Tưởng" viết tặng cc "Mợ" ở Việt Nam,

 nhn chuyến về qu hương hợp mặt tại "Qun Vườn Xoi 2", ngoại Si Gn.

Qun nầy đặc biệt c nhiều vng lắm. (Lời giới thiệu của  L Thị Ry).