MEN OF ALL CONDITIONS

 

I know  the law and phenomenon,

There’s no question without first night.

All the time center of attraction,

Men work wonders but what am I?

 

So at my first meeting with mankind:

Bill, Jean,  John, Ivan . Hoan, Ali …

I easy try to break the ice

By telling an anecdote story.

 

We eat to live and keep in hand,

Such as the land is, will its food be.

You see the character of a man

Depends on his upside – down country.

 

So on men of all conditions

Differ in place but not in race.

In the cause of common reason

To move Heaven and Earth today .

 

                                 NGUYỄN HOÀI ĐỨC

 

( Tác giả  bài  thơ hiện  sống tại Hà nội . Tác giả vừa được giải “Cúp Bạc” trong cuộc thi thơ Quốc tế bằng tiếng Anh , được tổ chức từ ngày 19 đến 21/8/2005 tại Washington DC, Hoa Kỳ)

 

 

 

Tạm dịch nghĩa :

 

CON NGƯỜI CỦA CÁC CẤP ĐỘ

 

Tôi biết cả qui luật và hiện tượng ,

Nếu không có nhân th́ làm sao có quả.

Thời nào cũng có vấn đề nóng bỏng ,

Con người làm ra điều kỳ diệu, nhưng vẫn tự vấn ḿnh là ai ?

 

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với mọi người  :

Bill, Jean, John , Ivan, Hoan , Ali ….

Tôi cố gắng xóa bỏ bức tuờng ngăn cách

Bằng cách kể chuyện tiếu lâm .

 

Chúng ta ăn để duy tŕ sự sống

Đất thế nào th́ trái hoa thế ấy

Bạn thấy được tính cách của con người 

Phụ thuộc vào sự thăng trầm đất nước họ.

 

Vậy con người của các cấp độ khác nhau

Chỉ khác nhau về nơi chốn chứ không khác nhau về giống loài.

V́ tiếng nói chung của toàn nhân loại

Hăy vần xoay trời đất từ hôm nay . 

 

                                                 Người dịch: Lê Quang Dũng